Tegninger

Frederiksberg Kommunes Byggeafdeling ligger inde med gamle tegninger af ejendommen og et arkiv med alle byggesager.

De gamle tegninger er scannet her. Hos kommunen kan du finde byggesager for nr. 12 og nr. 14.

Grundplan og installationer

Kælder og kloakering fra 1989.

Etageplan fra 1933, "Indretning af badeværelser og indlægning af centralvarme"

Kloakering i kælder og gård, fra 1933

Varmerør og radiatorer

Placering af gammel olietank

Loftrum

Etagesnit

Badeværelse

Badeværelse 1:20 fra 1961, "Ombygning af toiletrum"

Diverse

Dræn langs bagfacade, 1989

Brandsikring