Vicevært

Foreningens vicevært er Det Rene Trin

Aftalen med viceværten er følgende:

Aftale om udførelse af ejendomsservice-opgaver.

Vi tilbyder at udfører nedenstående opgaver på ejendommen Hostrupsvej 12-14.

  • Vask og fejning af 2 hovedtrapper 1 gang pr. uge.
  • Vask og fejning af 4 køkkentrapper 6 gange pr. år
  • Aftørring af vindueskarme og balustre og ovenpå dørkarmene på hovedtrapper 4 gange pr. år.
  • Fejning af ejendommens fortov og gård 1 gang om ugen.
  • bestilling af rengøring af affaldscontainer 1 gang pr. år.
  • Støvsugning af loft og kældergange 2 gange pr. år.
  • Løbende udskiftning af defekte led-pærer både på hoved- og bagtrapper og i kælderen og på loftet. Lyspærer leveres og afregnes til dagspris
  • Ad hoc opgaver vil blive udført til en pris af 370 kr. pr. time.der vil minimum blive faktureret 1 time pr. hændelse.
  • Snerydning og saltning efter politivedtægten, udføres til en pris af 370 kr. pr. time, der vil minimum blive faktureret 1 time pr. hændelse.

Alle midler og materialer betales af foreningen

Pris.

For udførelsen af ovenstående opgaver erlægges en betaling på kr. 3.576,38 pr. måned.

Betalingen erlægges månedsvis bagud.

Betalingsbetingelse netto kontant. Ved for sen betaling beregnes rente P.T. 2 % pr. måned.

Opsigelse.

Nærværende aftale kan af begge parter opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned i de tre første måneder. Herefter tre måneders opsigelse.

Kontaktoplysninger:

Henrik Røder

Hostrupsvej 14 2 tv

1950 Frb.

26 77 87 76

Misligholdelse.

Grov misligholdelse vil kunne medføre øjeblikkelig ophør af aftalen.

I tilfælde af væsentlige ændringer af aftalens forudsætninger, eller væsentlige ændringer af arbejdsopgaverne, kan begge parter anmode om genforhandling af aftalen.