Affald og genbrug

Husholdningsaffald

Affaldscontainerne tømmes hver tirsdag morgen.

Genbrugsbeholderne (pap, papir, metal, plast og batterier) tømmes efter behov. Det kan derfor oftere forekomme at de er fyldt op. Hvis det er tilfældet så lad venligst være med bare at stille dine papkasser, aviser eller plastdunke mm på jorden ved siden af: vent med at smide ud, eller smid i affaldscontaineren.

Containerne (især pap) må ikke overfyldes, for i så fald tømmer R98 dem nemlig ikke. Vær meget opmærksom på det.

Pap i papcontaineren må ikke indeholde madrester og skal være rigtigt pap; smid pizzabakker og æggebakker i den almindelige affaldscontainer i stedet. Og husk venligst at folde papkasser sammen før du smider dem i.

Juletræer

Juletræer er en undtagelse: dit udtjente juletræ stiller du bare i gården ved affaldscontainerne hvorefter R98 vil fjerne det. Tilbuddet gælder indtil udgangen af januar. Hvis dit juletræ af grunde ikke er fjernet til den tid, skal du selv køre der på genbrugsstationen.

Elektronik, pærer og farligt affald

Småt elektronik har sin egen container i gården.

Tømningskalender for ejendommen kan ses HER

EJendommen har ikke noget indsamlingspunkt for farligt affald, såsom maling, kemikalier mm. Det må du selv skaffe dig af med. Læs mere i Frederiksberg Kommunes retningslinier for farligt affald. Vær opmærksom på at sparepærer, glødepærer og halogenpærer også skal afleveres som farligt affald.