Ejendommen‎ > ‎

Historie

Hvornår var det nu vi fik malet bagfacaden? Udskiftet vinduer? Jamen, det kan da ikke allerede trænge til reparation her kun et par år senere - eller hvad?

Man glemmer hurtigt. For at hjælpe vores kollektive hukommelse på gled har vi derfor samlet en liste over vigtige hændelser i ejendommens historie.
2018      Hovedtrappe renoveret med etablering af  udgang til gård
               afløb i gård og på gade rensen
               Løbende vedligeholdelse af  rør i kælder og lejligheder
               Udskiftning af alle låse i ejendommen 
2016      Udsugning monteret i kælderrum
               Ny Vicevært ordning 
               Renovering af faldstammer   
2015      Gulvafløb i kælder renses
               Barnevognsrum oprettes
               LED sættes i lamper i opgange og gård
               Kælderdøre vedligeholdes og vingedør under 
               nr. 14 monteres med hængelås.
2014
Bagfacaderenovering fra 2011 færdiggjort
Udskiftning af lås plus diktator på havelåge
Højbede
Haveslange med auto-oprul
Ny webside og facebook-gruppe
2013
Nye kupler til alle lamper på fortrappe
Ny sandkasse
Træer i gården beskåret
Hoveddørsnøgler udskiftet
Skift til vicevært Jørgen Friis
2012
Blænding af lyskasser og trappeskakter på facade
Ventilationsriste i facadekælder og bagtrappetårne
2011 Påbegyndt bagfacaderenovering
Skift til Codan Forsikring
Rottesikret dæksler i kælder ifm oversvømmelse
2010 Ny vaskemaskine, Asko
Bagtrapper lakeret
Ny, større varmeveksler
2009

Bred dør til cykelkælder
Udendørs vandhane og el-udtag
Postkasser ved hovedindgang
Udskiftning af el-tavler og hovedkabler
2008
Solgt tørreloft til nr. 12, 4.tv.
2007
Nyt tagbelægning, tagvinduer, tagrender
Malet facade og renoveret fordøre
Overgang til tryk-ekspansionsbeholdere
Opsat AMTech AquaMiljø afkalker
2006 Hoveddørsnøgle udskiftet
Legehus og sandkasse
2005 Altaner opsat
Vinduer på bagfacade udskiftet
Bagfacade og skråtag renoveret
Kælderrampe og fælles cykelrum i kælder
Ny havelåge
2004 Installeret tørretumbler
2003 Øverste del af bagfacade renoveret
Gårdtoilet nedlagt
Nye vedtægter
2002 Nyt dørtelefonanlæg
2001 Omlægning til fjernvarme
Hjemmeside, www.hostrupsvej12-14.dk
Oprettelse af hobbyrum
2000
Nyt gulv i tørrerum i nr. 14 grundet vandskade
Nye fliser i indgangsparti i nr. 14 grundet rørskade
Skiftet forsikring fra Codan til Østifterne
1999
Cykelstativer
Gitre i kældervinduer
Nederste del af bagfacade malet
1998 Fortrappeopgang malet
1997 Brandkamme renoveret
1995 Ny vaskemaskine
1993 Nye vinduer på forfacade
1991
Træstakit opsat mod bagvejen
1989 Stor gårdrenovering: fliser, dræn, nye afløb
1988 Trappetårns-kældernedgang støbes i beton
1987 Brandsikring af lejligheds-fordøre (plade for glas)
1984
Indførelse af dørtelefonanlæg
1987 Ny kedel til fyret
1978
Nye vinduer og døre i gårdfacade
1972 Indendørs olietank
Tinglysning af vedtægter
1970 Omdannelse til ejerlejligheder
1961 Istandsættelse af baderum, fx nyt gulv
1960 Nyt oliefyr samt underjordisk olietank
1933 Omlægning til centralvarme
Oprettelse af badeværelser
1902 Ejendommen bliver opført