Ejerforeningen‎ > ‎

Vicevært

Foreningens vicevært er Det Rene Trin

Aftalen med viceværten er følgende:

Aftale om udførelse af ejendomsservice-opgaver.
Vi tilbyder at udfører nedenstående opgaver på ejendommen Hostrupsvej 12-14.
 • Vask og fejning af 2 hovedtrapper 1 gang pr. uge.
 • Vask og fejning af 4 køkkentrapper 2 gange pr. måned.
 • Ved trappevask vil der blive benyttet linoleumsplejende midler
 • Aftørring af vindueskarme og balustre og ovenpå dørkarmene på hovedtrapper 4 gange pr. år.
 • Fejning af ejendommens fortov og gård 1 gang om ugen.
 • Vinduespolering af hovedtrapper 2 gange pr. år.
 • Støvsugning af loft og kældergange 2 gange pr. år.
 • Certificeret varmemesterservice af fyrrum, herunder udslamning, tjek af driftstemperaturer etc.
 • Rengøring af vaskeri 1 gang. Pr. måned.
 • Løbende udskiftning af defekte elpærer både på hoved- og bagtrapper og i kælderen og på loftet. Lyspærer leveres og afregnes til dagspris
 • Ad hoc opgaver (herunder graffiti), vil blive udført til en pris af 288 kr. pr. time
 • Snerydning og saltning efter politivedtægten, udføres til en pris af 370 kr. pr. time, der vil minimum blive faktureret 1 time pr. hændelse. Salt leveres og afregnes til dagspris.
Regøringsplan for 2017  

Rengøringsplan 2017Alle midler og materialer betales af foreningen

Pris.
For udførelsen af ovenstående opgaver erlægges en betaling på kr. 2.750 excl. moms pr. måned.

Betalingen erlægges månedsvis bagud.

Betalingsbetingelse netto kontant. Ved for sen betaling beregnes rente P.T. 2 % pr. måned.

Opsigelse.
Nærværende aftale kan af begge parter opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned i de tre første måneder. Herefter tre måneders opsigelse.

Kontaktoplysninger:
Henrik Clemmensen 
Hostrupsvej 14 2 tv
1950 Frb.
26 77 87 76 

Misligholdelse.
Grov misligholdelse vil kunne medføre øjeblikkelig ophør af aftalen.
I tilfælde af væsentlige ændringer af aftalens forudsætninger, eller væsentlige ændringer af arbejdsopgaverne, kan begge parter anmode om genforhandling af aftalen.